top of page

 "נתרגש, נבקש לזיווג, פרי בטן, הצלחה, פרנסה בריאות, אושר ונחת."

טיולים לקברי צדיקים

נסיעה לקברי צדיקים
צדיקים במיתתם נקראים חיים.
נסיעה לקברי צדיקים ברחבי הארץ ובאומן.
נסיעה שיש בה פוטנציאל רוחני מאוד
המתבטא בכוחות הצמיחה שלך
באופן אישי בכל רבדיו.
הנסיעה מיועדת לנשים מכל המגזרים.
נתפלל. נתרגש, נבקש לזיווג.

פרי בטן, הצלחה, פרנסה
בריאות, אושר ונחת.

שרה סרור - הדרכת כלות, שיעורי תורה לנשים, הפרשת חלה

bottom of page